Do you want to become a cpas student? Click here to apply online→

Announcements

SME-CPAS നടത്തുന്ന nursing ഒഴികെയുള്ള UG കോഴ്സുകളുടെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ഗവണ്മെന്റ് അലോട്ട്മെന്റിനുശേഷം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒഴിവിലേക്കുള്ള waiting list നു വേണ്ടി rank list അനുസരിച്ചുള്ള counseling 09/01/2023 നു ഗാന്ധിനഗർ SME യിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു . താത്പര്യമുള്ളവർ memo യുമായി 10.30 നു എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്

Announcements

SME-CPAS നടത്തുന്ന nursing ഒഴികെയുള്ള UG കോഴ്സുകളുടെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ഗവണ്മെന്റ് അലോട്ട്മെന്റിനുശേഷം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒഴിവിലേക്കുള്ള waiting list നു വേണ്ടി ranklist അനുസരിച്ചുള്ള counselling 09/01/2023 നു ഗാന്ധിനഗർ SME യിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു . താത്പര്യമുള്ളവർ memo യുമായി 10.30 നു എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്

Admission Officer

CPAS